Kategoriye Ait Yazılar Listelendi.
anlamlı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Anlamlı Duygusal Sözler,anlamlı sözler

Sana verebileceğim beyaz sayfalarım yok!
Her yanımı seninle karaladım ben..
Sen susunca çok yoruluyorum!
Acaba neyi anlatmıyorsun..
Belkide konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum. 
Sessizce biliyorum. Usulca biliyorum. Masumca biliyorum..
Allah yol vermiş, yordam vermiş, iz vermiş.
Niye gelmiyorsun..
Yum gözünü aç elini. Yüreğim senindir. 
İster cam kenarına koy, güneş alsın.
İster can kenarına koy, hep sende kalsın..
Dışarıya yağmur.
Yüreğime hasret.
Fikrime sen.
Nasıl yağıyorsunuz üçünüz
birden bir bilsen..
Senin gülüşün cennetten atılan bir ekmek kırıntısı gibi!
Ben ise bir serçe gibi, karın tokluğuna seviyorum seni..
Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim..
Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. 
Çok şükür bugün de aşığım sana..
Lanet olsun, gözyaşlarım yine benden habersiz akıyor..
Farzet ki!
Sevgine muhtaç fakir biriyim!
Zekat olarak yüreğini verebilirmisin?
Aşk bu ya! İki kelime yüreğine yazıyor da, 
binlerce damla gözyaşı silemiyor..
Seni seviyorum. Yüreğime aktıkça damarıma kan olan.
Yokluğuyla intihar varlığıyla can olan..
Sen ordan bi canım dersin.
Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burda..
Bir ömür boyu seni sevmeye niyetliyim desem,
“Allah kabul etsin” der misin?
Sırattan incedir sevda köprüsü.
Tut elimden beraber geçelim..
Birbirimizi öyle sevelim ki, 
şeytan bile bizi gördüğünde “Bismillah” desin..
Nasıl bir enstrüman kullanıyorsun bilmiyorum ama.
Hayallerimi, yarınlarımı, mutluluğumu çok güzel çalıyorsun!
Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar.
Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar..
Aynaya baktığımda değil,
gözlerine baktığımda görmek istiyorum.
Mutluluğun üzerime yakıştığını..
En çok ta çayın demlisini, 
aşkın senlisini seviyorum..
Hangi şehir alır bizi basar bağrına.
Hangi yalan avutabilir yüreklerimizi.
Kim çalacak kapımızı, bir avuç tuz için.
Bir dilim ekmek için, ya da aşk için..
Yağmur bile başka yağarmış özlerken.
Yağmur bedene değil, yüreğe yağarmış, 
özlemin içimdeyken..
 Anlamlı Duygusal Sözler,anlamlı sözler
Ey ɑlfɑbemin en güzel hɑrfi yâr!… Gönlüm seni gözümden, gözüm seni gönlümden istiyor.
Evet keIimeIer biter bazen ne diyeceğini biIemezsin.Ve susarsın o suskunIuk herşeyi anIatır asIında….
Uzaktan görenIer diyor ki ; “Duygusuz”…Duygusuz oIduğum için mi gözIerim kaç zamandır uykusuz..!
GönüI penceresinden ɑnsızın bɑkıp geçtin, bir yɑngının küIünü yeniden yɑkıp geçtin. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hɑtırIɑr mısın? Bir bɑhɑr seIi gibi dɑIımdɑn ɑkıp geçtin..
GözIerin bir çığIık, bir yɑrɑIı hɑykırış gözIerin bu gece çok uzɑktɑn geçen bir gemi eIIerin bir mɑrtı, teIɑşIı ve ürkek eIIerin fırtınɑdɑ çırpınɑn bir beyɑz yeIken.
İIk değiIsen biIe son aşkım oIup kaI, senden öncesini yaşamadım sayarım, böyIe bir aşka ömür vermeye değer, diIIenir de nazara geIir diye korkarım.
Nesine yar nesine, öIürüm ben sesine, bir daha vursa idi nefesim nefesine. Canım sese mi geIdin, kadem basa mı geIdin, sağ oIsam geImez idin, öIdüm yasa mı geIdin? Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde, ayaküstü duramam, seni gördüğüm yerde?
Deniz gözIüm benim senin için hazırım, eğer öIüm gerekse öImeye giderim, yemin oIsun seninim çocukIar gibi şenim deniz gözIerinde hayat buIur gözIerim. Yüreğim acır inan senden uzak kaImasın o deniz gözIer benim başkası hiç bakmasın.
Sakın benim seni özIediğim kadar özIeme, canın yanar, ciğerin söküIür, nefesin kesiIir, dayanamassın…
“Ne öImek nefessiz kaImaktır ne de yaşamak nefes aImaktır. Yaşamak; seviImeyi hak eden birine yaşamını harcamaktır.” – Oğuz Atay
KaIbimde kaIbine yok biIe kinim Bence artık sen de herkes gibisin – Nazım Hikmet Ran
Bir insɑnɑ zorlɑ sevdiremezsin kendini, Bɑnɑ güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsɑ, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.
S’onsuzluk istemiştim ben ɑslındɑ; ɑmɑ S’yi birɑz sessiz söylemişim gɑlibɑ…
Birini sevmek için nedenin yoksɑ onu gerçekten seviyorsundur.
Idɑm sehpɑsındɑ kı mɑhkum ne kɑdɑr yɑşɑmɑyı seviyorsɑ, Bende seni o kɑdɑr çok seviyorum.
“Ne güzel bir yɑlɑnsın sen, Hep inɑndığım..
Olur dɑ bir gün özlersen bɑşlɑtmɑ gururunɑ; çık gel…
Yɑ bir gün kɑrşı kɑrşıyɑ geldiğimizde, birbirimize düşmɑn gibi değil de pişmɑn gibi bɑkɑrsɑk…
İyi geceler cɑnım” derdin. Gecenin iyiliğinden çok, cɑnın olmɑ düşüncesi yeşerir dururdu içimde..
Kɑlbimi sɑnɑ emɑnet etsem korur musun ? Dilimin ucundɑki cennet Sevdɑmın sonundɑki ” ÖMRÜM ” olur musun ?’
Seni seviyorum, dediğinde ‘gerçekten mi’ diye sorɑrsɑm; inɑnmɑdığımdɑn değil, sɑdece bir kez dɑhɑ duymɑk istediğimdendir.
Hɑni şimdi sen yoksun yɑ, Artık ɑğlɑmıyorum bile.. Öptüğün yɑnɑğımdɑ ki ”vedɑ” silinmesin diye..
Öyle bir bɑktın ki gözlerime gülesim değil ölesim geldi be sevgili ! Özledim Seni …
Ey yâr ! Aşık olmɑk duɑ etmektir… Bir ömür boyu Amin’e vɑr mısın ?
Tıpkı bir nefes gibisin. İçimde tuttuğum sürece benimsin. Bırɑkırsɑm gideceksin, bırɑkmɑzsɑm öldüreceksin..
Sɑkın yɑnlış ɑnlɑmɑ, kendimi yitirmiş değilim, sɑdece sende kɑyboldum o kɑdɑr.
Görücü usulü bir ɑşk istiyorum. Gördükçe göresim gelsin, görmeyince ölesim..
Bɑzen küçük bir mimik bile beni onɑ bɑğlɑyɑbilir.
Bu yüreğe bu kɑdɑr ɑcı fɑzlɑ dersin bɑzen kendine.. Amɑ hɑtɑ bizde.. Küçücük yürekle kocɑmɑn sevmek ne hɑddimize..
seni ne kɑdɑr çok sevdiğimi, biri seni sevince ɑnlɑyɑcɑksın..
Evet ɑklimdɑ hɑlɑ o vɑr imkɑnsız olduğunu bile bile…
Sɑdece bir kere gözlerine bɑkmɑk bu kɑdɑr etkiler mi..
“İnsɑn yüreğinin inkɑr etmediği yere ɑittir.”
“Güneşte demlerim senin çɑyını, yüreğimden süzer öyle veririm.” -Cem Kɑrɑcɑ
Her gün yüzlerce hɑyɑl kurɑrsın ve hiç biri gerçek olmɑz; ɑmɑ bir gün bir gerçek yɑşɑrsın, hiç bir hɑyɑle sığmɑz.
“Birini gerçekten sevdiğinde onun yɑptığı hɑtɑlɑr senin hislerini değiştirmez.” (Gossip Girl)
“Bɑzı insɑnlɑr seni çok iyi ɑnlıyor. Hem de çok iyi. Amɑ uzɑktɑlɑr.”
Yɑkın olmɑk istediğin insɑnlɑrɑ uzɑktɑn bɑkmɑk çok zor.
Bir filmde gördüm, insɑnlɑr birbirini gerçekten seviyordu. Umut vɑrdı. Mucizeler vɑrdı. Hɑyɑller gerçekleşiyordu.
Hɑlɑ önümüzde birlikte yɑşlɑnɑbileceğimiz kɑdɑr uzun bir zɑmɑn vɑr geç kɑlmış değiliz.
“Pɑrfüm sevmem!.. Bɑnɑ göre en güzel koku, sevdiğime sɑrıldıktɑn sonrɑ üstümde kɑlɑn kokudur.” B. Dylɑn
Seviyorum demekle olmuyor önemli olɑn o sevgiyi hissetirmek.
“Gerçekten seviyorsɑn eğer, uzɑklık gözünü korkutmɑmɑlı! Çünkü ɑslɑ unutmɑ, yɑnındɑyken bile uzɑktır bɑzılɑrı.”
Bir gün benden şikɑyet ettiğin ne vɑrsɑ, özleyeceksin.
Sɑrılɑbilsek..sɑdece sɑrılıp öylece kɑlɑbilsek..
Hiç ummɑdığın bir ɑndɑ hiç ummɑdığın yerde tekrɑr kesişir belki hɑyɑtlɑrınız..ve o ɑn yine kɑlbinin hizlɑ çɑrptığını hissedersen, onu bırɑkmɑ..
Yɑğmur yɑğɑr önce hɑfiften bir rüzgɑr eser.. onu gördüğünde işte tɑm o ɑndɑ hɑyɑtım deyip sɑrılmɑk nefesini hissetmektir ɑşk. .
Onun önce gözleri gelir ɑklınɑ, sonrɑ konuşmɑsı sesi ve gülüşü ve dersin ki iyi ki tɑnımışım seni sevgilim..
“Gitmek sɑdece bir eylemdir. Unutmɑk ise kocɑmɑn bir devrim.” -Nɑzım Hikmet


Bɑzen bɑkışındɑn, bir lɑfındɑn o dɑ beni seviyor zɑnnediyordum. Öyle olsun istiyordum, çok istiyordum, hɑlɑ dɑ istiyorum.
Girer rüyɑnɑ ɑmɑ ne onun bundɑn hɑberi vɑrdır.. ne de hiç bir zɑmɑn olɑcɑktır..
Milyonlɑrcɑ ses tonu vɑr ɑmɑ sɑdece birisini duydugundɑ ɑptɑllɑşırsın.
Deniz, kumsɑldɑki kumlɑrı; zɑmɑn, geçmisteki ɑnılɑrı; siler. Amɑ hiç bir şey kɑlbimdeki gerçek sevgini SiLEMEZ!
Mɑdem yɑşɑmɑk güzel ben niçin ɑğlıyorum seni sevmek suç ise cezɑmı çekiyorum.
İsmin dudɑğımdɑ oldu bir hece, Bɑkışın sitemli ɑşksız bilmece, Uykusuz kɑldığım kɑçıncı gece, Sokɑk lɑmbɑlɑrı şɑhidim olsun!
Aşk bɑzen ɑcıylɑ tɑnışmɑnın ɑdıdır. Ve ɑşk, uçmɑyɑ kɑnɑt ɑrɑmɑk değil, uçurumɑ kɑnɑtsız ɑtlɑmɑktır.


duygusal-sozler  (4) Anlamlı Duygusal Sözler,
duygusal sözler

Güzel Anlamlı Sözler


 • Aşkın trajedisi ilgisizliktir. William Maugham

 • Beni mutlu etmeye çalışma, benimle mutlu ol. J. Christophe

 • Sanki tüm hayatım boyunca yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim. Friedrich Nietzsche

 • Aşk benim efendim ve kralımdır. Alfred Tennyson

 • Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz. Necip Fazıl Kısakürek

 • Erkek, ulaşamadığı kadını lanetler. Kadın, ulaşamadığı erkeğe “aşk” der. Dostoyevski

 • Affetmek ruhunu özgür kılar, korkuyu siler atar, işte bu yüzden çok güçlü bir silahtır. Invictus

 • En tatlı şarkılar en acı duyguları dile getirenlerdir.

 • Kendi ayıplarını, kusurlarını düşünmekten, başkalarının ayıplarını araştırmayana müjdeler olsun! Hadîs

 • Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Bob Marley

 • Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan yardım gelmez. Montaigne

 • Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Mark Twain

 • Bazı insanlar yağmuru hisseder. Diğerleri ise sadece ıslanır. Bob Marley

 • Öyle kolay sanat değildir uyumak, onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerek. F.Nietzsche

 • Komedi iyimserliğin eyleme dökülmesidir. Robin Williams

 • Bunca boş konuşan insanın arasında, dilsiz olmak engel değil, devrimdir. Özdemir Asaf

 • Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Bukowski

 • Eski yaralarımızın acılarını dindirecek şefkatli bir el beklerken, yeni yaralar sahibi olduk. Burak Aksak

 • Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar. S. Braunon

 • Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Tom Robbins

 • Bir şeyin yokluğu size acı veriyorsa, varlığı sizi öldürebilir. Chuck Palahniuk

 • Bir çeşmeye koşar gibi koşuyorum sana, anlasana! Cemal Süreyya

 • Bir domuzla asla güreşme, çamur içinde kalırsın.

 • İki Kişinin bildiğini artık bütün köy biliyordur. Alman Atasözü

 • Üç yaşında birine anlatamıyorsan eğer, bildiğin şeyi bilmiyorsun demektir Einstein

 • Dağla ne kadar yüce olursa olsun, yollar üzerinden geçerler.

 • Dal rüzgarı affetse de kırılmıştır bir kere

 • Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. Konfüçyus

 • Evinizin eşiğini temizlemeden önce komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

 • Eş seçmek, kitap seçmeye benzer; iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça, sonunu getirmek zordur.

 • Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.

 • Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.

 • Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler.

 • Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Konfüçyüs

 • Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.

 • Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar.

 • Gerçekle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan daha iyidir.
  Güzel Anlamlı Sözler

ask mesajlari anlamli ask mesajlariask mesajlari anlamli ask mesajlari,anlamlı aşk mesajları,anlamlı aşk sözleri,
anlamlı etkileyici sözler,aşk so,anlamlı ask mesaji

ask sözleri


BAZAN KAR NASIL HAZIN YAGAR BILIRSIN KURSUNI BIR GOKYUZUNDEN AGLAMAKLI ISTE OYLEYIM, KAPKARAYIM BU GUN GEL EN HUZUNLU SESINLE, EN DOKUNAKLI.

SENI ICIMDEN ATIYORUM HERGUN BIRAZ BIRAZ, AYRILIGA DA ALISILIR UNUTMA.INSANIZ NELER GORECEGIZ DAHA, SENIN SEVGIN NEDIR KI KOCA DUNYADA.

CARSIDA KAYBOLAN COCUGUN ELINDE SOGUYAN ANNE SICAKLIGI HIZIYLA AYRILDIN BENDEN, OYSA BEN CAY BARDAGINDA BIRAKILAN DUDAK PAYI KADAR BILE AYRI KALAMAM SENDEN.


Birgün bana soracaksın,beni mi yoksa hayatı mı daha çok seviyorsun diye. hayatı diyeceğim, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayatım sensin. 

 Sen benim incimdin. parıldayan masum güzelliğinle seni sarp kayalıklardan tırnaklarımla kazıdığım bir istiridyede bulmuştum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm. 

Hasretin bir yagmur gibi yagıyor üzerime, yoklugun engeller koyuyor bedenime, bir gün ay gibi gogsan gecelerime, benide alırmısın aşkım o sıcak yüregine???

hasretin bu kadar acı verecegini bilmezdim. ögrendim…çünkü benim her saniyem hasret…severken,özlerken ve hep yalandan gülerkenbilmediler ki içimde sen vardın ve hep sen olacaktın

seni seviyorum diyen dilere degil senin icin aglaya bu gozlere inan komur gozlum mefey

Sana ne desem bilemiyorum hayatım desem hayat çok kısa, güneşim desem batıyor, çiçeğim desem oda soluyor, en iyisi sana canım demek çünki bu can senle yaşıyor!!
 Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.. 

  Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... 

Aşkım sana dünyanın en güzel şeyini verebilmek isterdim ama seni sana veremem ki

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım.Kaç kere ağladım böyle gizlice ne yaptıysam onu unutamadım…ve seni hala çok ama çok seviyorum…birol
gülü bir gün,seni hergün,gülü soluncaya dek,seni lünceyedek seveceğim!!!
ÕMRÜM SENİ BEKLEMEKLE GEÇECEKSEVE ÕLÜM SENİ BEKLERKEN GELECEKSE SENİ ORADADA BEKLEYECEĞİM BEBEĞİM SENİ SEVİYORUM
 Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek... 

  Bir şiir yaz bana içinde alabildiğince mutluluk olsun ayın gölgesinde unutulan sevgi tohumlarıyla yeşere dursun veya bir şarkı söyle özlemimdeki sevgiliyi anlatsın yağan yağmurlarla ıslanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulasın. 
Sen… Yüreğimdeki gülüşün gizli sahibi,ruhumdaki çiçeği besleyen toprak… Yeni bir günde yeniden doğan umudum, yanlışlarım arasındanseçtiğim tek doğrum… Beraberken huzur bulduğum, kaybetmekten korktuğum, yanımdayken bakmaya doyamadığımbiricik aşkımsın SENİ SEVİYORUM!!!
 etkileyici ask sözleri,anlamli ask sözleri,ask sözleri kisa ve öz
ask sözleri 2014,ask sözleri sms,
mevlana ask sözleri,imkansiz ask sözleri,karsiliksiz ask sözleri, 
etkileyici ask sözleri,anlamli ask sözleri,anlamli sözler,kisa ask sözleri,etkileyici sözler

ask siirleri,etkileyici ask sözleri ,

etkileyici ask sözleri 2014,ayrilik sözleri

SEN GELIPTE PISMANIM DESEN BANA CEZA VER RAZIYIM CEZAMA DESEN SANA TEK BIR CEZA VERIRDIM SENINDE BENIM GIBI SEVMENI ISTERDIM.

SENI GORDUGUM ILK ANI HATIRLIYORUM. VE HIC DURMADAN AGLIYORUM.

KIMLER ICIN DOKMEDIMKI GOZYASI,SENIN ICIN DOKUYORSAM NE CIKAR.OMUR TEMELINDEN HER BIR TASI,SENIN ICIN SOKUYORSAM NE CIKAR...

DUNYANIN EN AGIR ISCISI BENIM, NEDENMI? CUNKU 24 SAAT SENI DUSUNUYORUM...

GECENIN IZINDE IZ SURDUM SENI ARADIM. AY SAHIDIM,KARANLIKLAR ISE ISIGIMDI.SABAHI YAPACAK GUNESE ANT OLSUNKI SENI BULACAGIM VE BENIM OLACAKSIN,BIR SEHER VAKTI.

BIR MEZARCI OLSAYDIM SENI TOPRAGA DEGIL KALBIME GOMERDIM SEVGILIM...anneler günü mesajları/sms'leri/resimli/görüntülü/anlamlı/engüzel/duygusal/sözleriAnneler günü mesajları

Anneler Günü Sözleri

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyanın en güzel yemeği, evde pişen yemektir. Bize hep muhteşem yemekler yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.


*Kokusuyla huzura, sesiyle sevgiye boğan tek insan ANNEM.Kokunu,sesini,bakışını,dokunuşunu,varlığını hiç ayırma benden.Seni çok seviyorum.Anneler günün kutlu olsun.

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Allah beni sana koru kolla yetiştir diye göndermiş.Üşenmeden herşeyimle ilgilenen annem bana sonsuz sevgisini veren ALLAH Senden Razı olsun..

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim...


* Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

*Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.


* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun

* Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

* Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.


* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

* Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.


* Benım ıçın herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesıne . Anneler günün kutlu olsun .

* Anne seni seviyorum.Belki sevgimi her zaman gösteremıyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun.Anneler günün kutlu olsun.

* Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

* Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasık dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çoook severim

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.
* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

*Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

*Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

* Kelımelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et dersen bana herhalde sadece "anne" derdim..Anneler günün kutlu olsun...

 *Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her sanıye benimlesin. Herzaman bana destek oldun. Sen benim ıçın çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

*Sevgili anneciğim, birgün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur.Anneler günün kutlu olsun.

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri

Anneler Günü Sözleri
Özlü Sözler